×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

მერი - იურიკ უნანიან

პირველი მოადგილე - შალვა ბალახაძე 

მერის მოადგილე - არმენ მარანგოზიან

 

ადმინსტრაციული სამსახური

ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი - სტეფან ეზოიან 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილები

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი - ვალოდია მელიქიძე 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ვარდუჰი მანუკიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნორა პაპოიან

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მნაცაკან კურღინიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ჰარუთიუნ ხრიკიან

 

საორგანიზაციო განყოფილები

საორგანიზაციო განყოფილების ხელმძღვანელი - ვაჩაგან წორმუტიან  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - არმენ გრიგორიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ვენეტიკ კაზარიან 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - სერგეი ზაქარიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - კარინე ქსპოიან

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების ხელმძღვანელი - კლიმენტ ჩტჩიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რაფაელ თოქმაჯიან

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ფირუზა ტერ-გრიგორიან

 

 

საბიუჯეტო საფინანსო სამსახური
საბიუჯეტო საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი - მკრტიჩ მღდესიან

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი - ანაიდ ბათოიან

მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტი - რეპსიმე ევაჯიან

 

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების ხელმძღვანელი -კარენ მერგელიან 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ასტღიკ სრმიკიან 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნარინე მოსოიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მარინე ბაღდატიან

 

 

ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური ხელმძღვანელი - ვალოდია იაილოიან

ეკონომიკის დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი - სამველ მურადიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ვარდუჰი პეტროსიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გრიგორ მნაცაკანიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ავაგ არევიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - მარტინ თაქვორიან

 

მუნიციპალიტეტის ქონების აღრიცხვისა და მართვის

განყოფილების ხელმძღვანელი ვაგან ბათოიან

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აშოტ ირიციან

გარემოს დაცვისა და აგრარული საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელი - რამაზ ხუციშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მამიკონ აკოპიან

 

 

შესყიდვების სამსახური

შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი როზა იორდანიან

შესყიდვების დაგეგმვის მონიტორინგისა და ანალიზის გამყოფილების ხელმძყვანელი -

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სისაკ გრიგორიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ხაჩატურ სრაფიან

 

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი  მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი  მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ხელმძღვანელი - მაგდა ამირშადიან

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი - გარეგინ კალევონჯიან

ეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რაზმიკ ნახატაკიან

ეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ხაჩიკ აივაზიან

არქიტექტურის განყოფილების ხელმძღვანელი - კარინე ბათოიან

ეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლევონ გოგორიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - გევორგ დარბინიან

 

 

ზედამხედველობის სამსახური

განყოფილების უფროსი - არშაკ მინასიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რაფიკ აბაჯიან

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - აკოპ მადოიან

 

 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ

საქმთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური ხელმძღვანელი - ვალერი სტელმაშოვ

 

განათლების,კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი - ოლიკო მელიქიძე

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ანაიდ დარბინიან

 

ტურიზმის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების ხელმძღვანელი - აკაკი მელიქიძე

ეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ოგანეს ამირბეკიან

ეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეგორ აბოიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი

 

 

შიდა აუდიტის და ინსპექტორის სამსახური

სამსახურის უფროსი - არტაშეს აბგარიან

შიდა აუდიტის და ინსპექტორის განყოფილების ხელმძღვანელი - პოღოს ბერიკიან

ეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სუსანნა ვახტანგიშვილი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ჰრაირ გოგორიან

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწევის სამსახური

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწევის სამსახურის ხელმძღვანელი - რუბენ აბაჯიან 

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილების ხელმძღვანელი - არარატ ფიდანიან 
მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი - თეონა გვარამაძე 

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი - ჟირარ ზანდარიან 
პირველი კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი - ვაგან მინასიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი - სულიკო ინასარიძე

 

 

 1. მერიის წარმომადგენელი  . ახალქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - აშოტ ნახატაკიან
 2. მერიის წარმომადგენელი  . ახალქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გეორგი პეტროსიან
 3. მერიის წარმომადგენელი  . ალასტანის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - არტურ ირიციან
 4. მერიის წარმომადგენელი  . არაგვის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - კაზაროს უნანიან
 5. მერიის წარმომადგენელი  . ბარალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გრიგორ კარაგებაკიან
 6. მერიის წარმომადგენელი  . ვაჩიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ფიოდორ თოროსიან
 7. მერიის წარმომადგენელი  . გოგაშენის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ზაზა ნათენაძე
 8. მერიის წარმომადგენელი  . კუმურდოს ადმინისტრაციულ ერთეულში  - არტურ კურღინიან
 9. მერიის წარმომადგენელი  . დილისკის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ვარუჟან გაბრიელიან
 10. მერიის წარმომადგენელი  . ზაკვის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ვაჰე მოვსესიან
 11. მერიის წარმომადგენელი  . კარწახის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გაბრიელ კარაგებაკიან
 12. მერიის წარმომადგენელი  . კოთელის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - კახაბერ ზურაბაშვილი
 13. მერიის წარმომადგენელი  . კოჩიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში  - მარტიროს მარტიროსიან
 14. მერიის წარმომადგენელი  . ოკამის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - სოსო ბალახაძე
 15. მერიის წარმომადგენელი  . პტენის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გივი ბერიძე
 16. მერიის წარმომადგენელი  . სულდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ზარზანდ კუჯოიან
 17. მერიის წარმომადგენელი  . ტურცხის   ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ანნა ღევენიან
 18. მერიის წარმომადგენელი  . ხავეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ხაჩატურ მოვსესიან
 19. მერიის წარმომადგენელი  . ხანდოს   ადმინისტრაციულ ერთეულში  - აშოტ საარიან
 20. მერიის წარმომადგენელი  . ხოსპიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში - ვალენტინ ღარსლიან
 21. მერიის წარმომადგენელი  . ჩუნჩხის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გიორგი ზარიძე