×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

მერი - იურიკ უნანიან

პირველი მოადგილე - შალვა ბალახაძე (+995 599 19 38 02)

მერის მოადგილე - არმენ მარანგოზიან (+995 577 12 27 70)

 

ადმინსტრაციული სამსახური

 

ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი - სტეფან ეზოიან  (+995 599 19 16 89)

 

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილები

საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი - ვალოდია მელიქიძე 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ვარდუჰი მანუკიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნორა პაპოიან

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მნაცაკან კურღინიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ჰარუთიუნ ხრიკიან

 

საორგანიზაციო განყოფილები

საორგანიზაციო განყოფილების ხელმძღვანელი - ვაჩაგან წორმუტიან  

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - არმენ გრიგორიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ვენეტიკ კაზარიან 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მედეია ოსიძე

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - სერგეი ზაქარიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - კარინე ქსპოიან

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილება

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილების ხელმძღვანელი - კლიმენტ ჩტჩიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რაფაელ თოქმაჯიან

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ფირუზა ტერ-გრიგორიან

 

 

საბიუჯეტო საფინანსო სამსახური


საბიუჯეტო საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი - მკრტიჩ მღდესიან (+995 599 54 88 63)

 

საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების ხელმძღვანელი - ანაიდ ბათოიან

მეორე კატეგორის უფროსი სპეციალისტი - რიპსიმე ევაჯიან

 

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების ხელმძღვანელი -კარენ მერგელიან 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ასტღიკ სრმიკიან 
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნარინე მოსოიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მარინე ბაღდატიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რიპსიმე ოვანოღლიან

 

 

ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

 

ეკონომიკის განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი - ვალოდია იაილოიან (+995 599 77 94 07)

 

ეკონომიკის დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების ხელმძღვანელი - სამველ მურადიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ვარდუჰი პეტროსიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - გრიგორ მნაცაკანიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ავაგ არევიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - მარტინ თაქვორიან

 

მუნიციპალიტეტის ქონების აღრიცხვისა და მართვის

განყოფილების ხელმძღვანელი - ვაგან ბათოიან

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - აშოტ ირიციან

გარემოს დაცვისა და აგრარული საკითხთა განყოფილების ხელმძღვანელი - რამაზ ხუციშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მამიკონ აკოპიან

 

 

შესყიდვების სამსახური

 

შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი - როზა იორდანიან (+995 595 48 68 48)

 

შესყიდვების დაგეგმვის მონიტორინგისა და ანალიზის გამყოფილების ხელმძყვანელი - სისაკ გრიგორიან

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მარიამ სურმანიძე

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ხაჩატურ სრაფიან

 

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი  მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი  მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის ხელმძღვანელი - მაგდა ამირშადიანი (+995 595 33 33 79)

 

ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების ხელმძღვანელი - გარეგინ კალევონჯიან

ეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რაზმიკ ნახატაკიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ხაჩიკ აივაზიან

 

არქიტექტურის განყოფილების ხელმძღვანელი - კარინე ბათოიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ლევონ გოგორიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - გევორგ დარბინიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - არა მოვსესიან

 

 

იურიდიული სამსახური

 

იურიდიულის სამსახურის  ხელმძღვანელი  - ხაჩატურ ალექსანიან (+995 595 30 24 80)

 

ადმინისტრაციული და სამართლებრივი საკითხების განყოფილების უფროსი - ვრეჯ ბერიკიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ნეკტარ ღარიბიან

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ფირუზა უნანიან

პირველი კატებორიის უმცროსი სპეციალისტი - ლუსია ჩობანიან

 

 

ზედამხედველობის სამსახური

 

ზედამხედველობის სამსახურიხელმძღვანელი - თეიმურაზ მჭეტლიძე (+995 577 41 64 42)

 

ზედამხედველობის განყოფილების ხელმძღვანელი - არშაკ მინასიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - რაფიკ აბაჯიან

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - აკოპ მადოიან

 

 

 

 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ

საქმთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

 

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმთა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი - ვალერი სტელმაშოვ (+995 599 17 73 51)

 

განათლების,კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების ხელმძღვანელი - ოლგა მელიქიძე

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - ანაიდ დარბინიან

 

ტურიზმის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილების ხელმძღვანელი - აკაკი მელიქიძე

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ოგანეს ამირბეკიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ეგორ აბოიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - მადონა ბალახაძე

 

 

შიდა აუდიტის და ინსპექტორის სამსახური

 

სამსახურის უფროსი - არტაშეს აბგარიან (+995 599 99 98 80)

 

შიდა აუდიტის და ინსპექტორის განყოფილების ხელმძღვანელი - პოღოს ბერიკიან

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სუსანნა ვახტანგიშვილი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ჰრაირ გოგორიან

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწევის სამსახური

 

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწევის სამსახურის ხელმძღვანელი - რუბენ აბაჯიან (+995 599 17 71 41)

 

წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილების ხელმძღვანელი - არარატ ფიდანიან 
მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი - თეონა გვარამაძე 

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი - ჟირარ ზანდარიან

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი - ზარუჰი ბარბარიან 
პირველი კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი - ვაგან მინასიან

პირველი კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი - სულიკო ინასარიძე

 

მერის წარმომადგენელები ადმინისტრაციულ ერთეულებში

 

 1. მერის წარმომადგენელი  . ახალქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - აშოტ ნახატაკიან
 2. მერის წარმომადგენელი  . ახალქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გეორგი პეტროსიან
 3. მერის წარმომადგენელი  . ალასტანის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - არტურ ირიციან
 4. მერის წარმომადგენელი  . არაგვის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - კაზაროს უნანიან
 5. მერის წარმომადგენელი  . ბარალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გრიგორ კარაგებაკიან
 6. მერის წარმომადგენელი  . ვაჩიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ფიოდორ თოროსიან
 7. მერის წარმომადგენელი  . გოგაშენის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ზაზა ნათენაძე
 8. მერის წარმომადგენელი  . კუმურდოს ადმინისტრაციულ ერთეულში  - 
 9. მერის წარმომადგენელი  . დილისკის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ვარუჟან გაბრიელიან
 10. მერის წარმომადგენელი  . ზაკვის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ვაჰე მოვსესიან
 11. მერის წარმომადგენელი  . კარწახის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გაბრიელ კარაპეტიან
 12. მერის წარმომადგენელი  . არტიკამის  ადმინისტრაციულ ერთეულში -
 13. მერის წარმომადგენელი  . კოთელის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - კახაბერ ზურაბაშვილი
 14. მერის წარმომადგენელი  . კოჩიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში  - მარტიროს მარტიროსიან
 15. მერის წარმომადგენელი  . ოკამის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - სოსო ბალახაძე
 16. მერის წარმომადგენელი  . პტენის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გივი ბერიძე
 17. მერის წარმომადგენელი  . სულდის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ზარზანდ კუჯოიან
 18. მერის წარმომადგენელი  . ტურცხის   ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ანნა ღევენიან
 19. მერის წარმომადგენელი  . ხავეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - ხაჩატურ მოვსესიან
 20. მერის წარმომადგენელი  . ხანდოს   ადმინისტრაციულ ერთეულში  - აშოტ საარიან
 21. მერის წარმომადგენელი  . ხოსპიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში - ვალენტინ ღარსლიან
 22. მერის წარმომადგენელი  . ჩუნჩხის ადმინისტრაციულ ერთეულში  - გიორგი ზარიძე