×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ა(აი)პ საბავშვო ბაღების გაერთიანება

დირექტორი։ ანაიდა ასატურიანი / ტელ; 591 99 98 67

ადმინისტრაციული პერსონალი - 9 თანამშრომელი.

 

საბავშვო ბაღების რაოდენობა - 12, სადაც 9- სრული და 3- ალტერნატიული

 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში დასაქმებულია 155 თანამშრომელი;

 

№ 1 საბავშვო ბაღი - ქ. ახალქალაქი, მაშტოცის ქ. 41

№ 2 საბავშვო ბაღი - ქ. ახალქალაქი, დარბინიანის ქ. 1

№ 3 საბავშვო ბაღი - ქ. ახალქალაქი , ჩარენცის ქ. 38/42

№ 4 საბავშვო ბაღი - სოფ. დილისკა

№ 5 საბავშვო ბაღი - სოფ. ვაჩიანი

№ 6 საბავშვო ბაღი - სოფ. ბარალეთი

№ 7 საბავშვო ბაღი - სოფ. აზავრეთი

№ 9 საბავშვო ბაღი - სოფ. კარწახი

№ 10 საბავშვო ბაღი - სოფ. კულიკამი

 

ალტერნატიული საბავშვო ბაღებში დასაქმებულია 10 თანამშრომელი;

 

ალტერნატიული საბავშვო ბაღების რაოდენობა - 3

  • სოფ. კოთელიის ალტერნატიული საბ. ბაღი

  • სოფ. კარტიკამის ალტერნატიული საბ. ბაღი

  • სოფ. ხანდოს ალტერნატიული საბ. ბაღი.

 

ბავშვების რაოდენობა - სულ 982

ბიჯი - 451

გოგო - 531

(2019 წლის ოქტომბრის მონაცემების გამო)