×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

თავმჯდომარე                                                                     ირიციან ნაირი


თავმჯდომრის  მოადგილე                                                ლომსაძე გაიოზ


„ქართული ოცნება-დემოკრატიული 

საქართველო“ ფრაქციის თავმჯდომარე                         ჩახმახჩიან ჰაკოპ                                 

 

ფრაქციები


 
„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ 


ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                                ალელიშვილი ბორის


„ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ 
ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე
                                პაპოიან ვარდან


„ქართული ოცნება - მაჟორიტარები“

 

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                     მოვსესიან ჰამლეტ


„ქართული ოცნება - მაჟორიტარები“

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                                ხეჩოიან ედგარ

                                                                                               
„ქართული ოცნება - მრეწველები“

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                     მელტონიან ნაირი                                                                                                                     
„ქართული ოცნება - მრეწველები“ფრაქციის

თავმჯდომრის  მოადგილე                                                  პაქსაძე ზაური                                                                                                       
„ქართული ოცნება - კონსერვატორები“

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                    საარიან აშოტ                                                                                                            
„ქართული ოცნება - კონსერვატორები“

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                              თეთვაძე სოსო                                                                                           
„ქართული ოცნება - ახალგაზრდები“

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                   მკოიან არტურ                                                                                                                   
„ქართული ოცნება - ახალგაზრდები“

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                             პალოიან კარაპეტ                                                                                                  
„ქართული ოცნება - მწვანეები“

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                  გოხაძე კობა


„ქართული ოცნება - მწვანეები“

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                             ეღუნიან აშოტიკ


„საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                  ზაქარიან ზაქარ


„საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“

ფრაქციის თავმჯდომრის  მოადგილე                             მანანიან სიმონ


„აყვავებული ახალქალაქი“

ფრაქციის თავმჯდომარე                                                   ელიზბარიან გენადი


კომისიები 


„სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების

 

და ინფრასტრუქტურის“ კომისიის თავმჯდომარე          მაკარიან მელქონ


„საფინანსო-საბიუჯეტო“ კომისიის თავმჯდომარე         მელკუმიან სედა


„სამანდატო, საპროცედურო, იურიდიულ საკითხთა

და ეთიკის“ კომისიის თავმჯდომარე                               შიპაკციან სიპან


„მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების

და აგრარულ საკითხთა“ კომისიის თავმჯდომარე        მურადიან ანდრანიკ


„სოციალური   საკითხთა კულტურის, განათლების, სპორტის

და ახალგაზრდულ საქმეთა“ კომისიის თავმჯდომარე    მელიქიან სარკის

 

„აყვავებული ახალქალაქი“ფრაქციის

თავმჯდომრის  მოადგილე                                                  უზუნიან სარგის


საკრებულოს წევრი                                                              წორმუტიან გრიგორ
საკრებულოს წევრი                                                              ყავრელიშვილი ანზორ
საკრებულოს წევრი                                                              მინასიან არმინე
საკრებულოს წევრი                                                              ალექსანიან ჰარუთიუნ
საკრებულოს წევრი                                                              ყავრელიშვილი რობიზონ
საკრებულოს წევრი                                                              პეტროსიან სამველ
საკრებულოს წევრი                                                              არაქელიან ვაგარშაკ
საკრებულოს წევრი                                                              ელიაზიან ედუარდ
საკრებულოს წევრი                                                              რაისიან აშოტ
საკრებულოს წევრი                                                              მოვსესიან გრაჩია
საკრებულოს წევრი                                                              ერანოსიან ოთარ
საკრებულოს წევრი                                                              მანუშიან ალბერტ
საკრებულოს წევრი                                                              მურადიან ჰოვიკ
საკრებულოს წევრი                                                              ბერიკიან ედიკ

 

საკრებულოს აპარატი


აპარატის უფროსი                                                               აკოპიან გოარიკ
აპარატის სპეციალისტი                                                      ხუციშვილი შალვა
აპარატის სპეციალისტი                                                      პეტროსიან ჯენერა
აპარატის სპეციალისტი                                                      უნანიან არშალუის  

 

საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის

განყოფილების უფროსი                                                     ამაზარიან სეირან
განყოფილების სპეციალისტი                                            მახარე მაცუკატოვი
განყოფილების სპეციალისტი                                             თარზიან მარტინ

საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი                         ბალოიან ლალა
განყოფილების სპეციალისტი                                            მელიქიძე ჯიმშერ
განყოფილების სპეციალისტი                                            ირიციან არაქსია


შტატგარეშე


ინტერნეტ მომსახურების სპეციალისტი                            ირიციან არმენ
მძღოლი                                                                               ავეტისიან ბაბკენ
კურიერი                                                                               ხაჩატრიან სარკის
ტექ. მუშაკი                                                                           ჩივჩიან  ფათიმა
მნე                                                                                         კრჯაციან ვარაზდატ