×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 25.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოგაშენის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 25 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709795?publication=0
დადგენილება 26.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავნიას განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 26 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4711996?publication=0
დადგენილება 27.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხავეთის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 27 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709834?publication=0
დადგენილება 28.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 28 17.12.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737106?publication=0
დადგენილება 29.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 29 17.12.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737195?publication=0
დადგენილება 30.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 30 17.12.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737237?publication=0
დადგენილება 1.pdf

2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

01 31.01.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4786889?publication=0
განკარგულება და დანართი 21.pdf 2020 წლის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 21 14 06.11.2019
განკარგულება 28.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხერთვისი-ვარძია-ოლოდას კულტურული ლანდშაფტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ 28 12.11.2019
განკარგულება 29.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კუმურდოში სკოლამდე მიმავალი გზის- ქუჩა #4-ს, შუშიკ მღდესიანის სახელის მინიჭების თაობაზე 29 12.11.2019
განკარგულება 1.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. დილისკის საბავშვო ბაღის «ვარდან ნაჰატაკიანის“ სახელის მინიჭების თაობაზე 01 31.01.2020
განკარგულება 24.pdf სოფ. გოგაშენის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და კონკრეტული უფლებრივი ზონირების რუკის დამტკიცების შესახებ 24 12.11.2019