×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულება 614.pdf

1 სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე მდებარე #446 საცხოვრებელი სახლის ბინების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ

614 30.04.19г
განკარგულება № 414.pdf

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ

414 28.03.2019
ბრძანება 414.PDF

საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი.

414 24.01.2019
სოფლის პროგრამის მხარდაჭერა.pdf

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევა

43/44 11.01.2019