×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 18.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 18 27.08.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4643172?publication=0 Область прикрепленных файлов
განკარგულება N-1514.pdf შეტანილი იქნა ცვლილებები სოფლის დახმარების პროგრამის პროექტებში 1514 27.08.2019
განკარგულება N-1614.pdf შეტანილი იქნა ცვლილებები სოფლის დახმარების პროგრამის პროექტებში 1614 27.08.2019
ბრძანება N 414.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი 414 24.01.2019
განკარგულება 1014.pdf შეტანილი იქნა ცვლილებები სოფლის დახმარების პროგრამის პროექტებში 1014 24.06.2019
განკარგულება 1114.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2019 წლის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი დამატებითი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 1114 24.06.19
განკარგულება 914.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 914 24.06.2019
დადგენილება №15.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 15 24.06.19 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4595390?publication=0 Область прикрепленных файлов
დადგენილება №14.pdf ქ. ახალქალაქში ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ორგანიზება. 14 24.05.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4569561?publication=0
დადგენილება №13.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 13 24.05.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4569535?publication=0
განკარგულება № 8 14.PDF შეტანილი იქნა ცვლილებები სოფლის დახმარების პროგრამის პროექტებში 14 24.05.2019
დადგენილება №12.pdf

2019წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

12 30.04.19г https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4550456?publication=0