×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-03-11 07:44:07 /

დეზინფიცირებული იქნა მერიის, საკრებულოსა და საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრის შენობები