×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-03-31 16:39:51 /

ქვემოთ აღნიშნულ ვებ. გვერდზე შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ყველა ის გაჭირვებული ოჯახები,რომოლებიც საჭიროებენ სოციალურ დახმარებას .
რეგისტრაცია საკმაოდ მარტივია როგორც კომპიუტერით , ასევე მობილურით.
მათ, ვისაც რეგისტრაციის შესაძლებლობა არ აქვთ, შეუძლიათ მიმართონ მუნიციპალიტეტს.
საკონტაქტო პირი: +995551000742, +995 579 90 84 29

http://www.1anoba.ge/

ახალი ამბები