×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2019-07-25 11:37:00 / გაიმართა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს სხდომა

დღეს \25.07.19წ\ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში გაიმართა საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგში განხილული იქნა

  1. .„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 18 დეკემბრის  №49 დადგენილებაში      ცვლილების შეტანის   თაობაზე
  2. „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 თებერვლის   N 7  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
  3. .ახალქალაქის   მუნიციპალიტეტში 2019წლის   საქართველოს რეგიონებში მთის ფონდის მიერ დასაფინანსებელი საპროექტო    წინადადებების მოწონების თაობაზე
  4. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში  ცვლილებების შეტანის  შესახებ.