×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-03-06 06:19:46 / შეხვედრა ჰიგიენის წესების დაცვის შესახებ

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიაში, მერის მოადგილე არმენ მარანგოზიანი, ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრის დირექტორი , სურსათის უსაფრთხოების ინსპექციის ინსპექტორები, შეხვდნენ მუნიციპალიტეტის ხორცის გამყიდველებთან და პურის მცხობელებთან. განიხილეს ვაჭრობის განმავლობაში ჰიგიენის დაცვის ყველა წესები, რომლებიც მკაცრად უნდა იქნას დაცული.