×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-02-18 12:39:38 / ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა

02/18/2020წ. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიაში შედგა შეხვედრა USAID– ის წარმომადგენელ ბრიტანი პატერსონთან (ოპერაციებისა და ამოცანების მრჩეველი) USAID– ის ანალიტიკურ ექსპერტებთან და RDA– ს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ბიზნესის განვითარების საკითხებში თანამშრომელთან  ვაღარშაკ შახბეკიანთან. შეხვედრას ესწრებოდნენ  ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, საკრებულოს თავმჯდომარე ნაირი ირიციანი , მუნიციპალიტეტის მერი იურიკ უნანიანი და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სხვა თანამშრომლები. შეხვედრაზე განიხილეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებული საკითხები.