×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-02-11 11:25:27 / შეხვედრები სოფელ არაგვასა და მაჯადიაში

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გრძელდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან პრიორიტეტების დასადგენად.
10․02․2020 სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, ნაირი ირიციანი, შეხვდნენ  სოფელ არაგვის (16,000 ლარი) და მაჯადიის  (16,000 ლარი) მოსახლეობას. სოფელ არაგვაში პრიორიტეტულად აირჩიეს ქუჩის განათება, სპორტული ინვენტრის შეძენა და გასულ წლიდან დარჩენილი ხიდის მშენებლობის გაგრძელება, ხოლო სოფელ მაჯადიაში მხოლოდ ქუჩის განათება.

ახალი ამბები