×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-02-17 08:15:56 / შეხვედრები სოფელ ვაჩიანში, ჩამდურასა და მურჯახეთში

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გრძელდება შეხვედრები მუნიციპალიტეტის მოსახლეობასთან პრიორიტეტების დასადგენად. 12․02․2020 სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, ნაირი ირიციანი, შეხვდნენ სოფელ ვაჩიანის (20,000 ლარი),  ჩამდურისա (16,000 ლარი)  და მურჯახეთის (12,000 ლარი) მოსახლეობას. სოფელ ვაჩიანში პრიორიტეტულად  აირჩიეს სპორტული ინვენტრის შეძენა, მინი სტადიონისა და გზების რეაბილიტაცია, სოფელ ჩამდურაში ქუჩების განათება  და სპორტული ინვენტრის შეძენა,  სოფელ მურჯახეთში კი წყალსადენის გარემონტება და   ქუჩების განათება.