×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი


ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

ახალქალაქის  2021 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

ახალქალაქის  2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი 


2019 წ. ბიუჯეტის შესრულება


ახალქალაქის  2020 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

ახალქალაქის  2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ახალქალაქის  მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი


2019 წლის ბიუჯეტი

2020 წლის ბიუჯეტი


2019 წლის ბიუჯეტი 01

2019 წლის ბიუჯეტი 02

2019 წლის ბიუჯეტი 03

2019 წლის ბიუჯეტი 04

2019 წლის ბიუჯეტი 05

2019 წლის ბიუჯეტი 06

2019 წლის ბიუჯეტი 07

2019 წლის ბიუჯეტი 08

2019 წლის ბიუჯეტი 09

2019 წლის ბიუჯეტი 10

2020 წლის ბიუჯეტი 01


აღწერა

აღწერა