×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 24.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კუმურდოს განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 24 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709767?publication=0
დადგენილება 25.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოგაშენის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 25 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709795?publication=0
დადგენილება 25.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოგაშენის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 25 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709795?publication=0
დადგენილება 26.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ დავნიას განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 26 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4711996?publication=0
დადგენილება 27.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხავეთის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 27 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709834?publication=0
დადგენილება 28.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 28 17.12.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737106?publication=0
დადგენილება 29.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 29 17.12.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737195?publication=0
დადგენილება 30.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 30 17.12.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4737237?publication=0
დადგენილება 1.pdf

2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

01 31.01.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4786889?publication=0
განკარგულება და დანართი 21.pdf 2020 წლის ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების თაობაზე 21 14 06.11.2019
განკარგულება 28.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხერთვისი-ვარძია-ოლოდას კულტურული ლანდშაფტის სივრცითი მოწყობის გეგმის დამტკიცების შესახებ 28 12.11.2019
განკარგულება 29.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. კუმურდოში სკოლამდე მიმავალი გზის- ქუჩა #4-ს, შუშიკ მღდესიანის სახელის მინიჭების თაობაზე 29 12.11.2019