×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულებაგ-117.117213371.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 120 03.12.2021
განკარგულებაგ-117.117213511.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი ფრაქციის „ევროპული საქართველო-ლელო“ შექმნის ცნობად მიღების შესახებ

119 03.12.2021
განკარგულებაგ-117.117213374.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 119 03․12․2021
განკარგულება გ-117.1172133711.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუნიციპალური ქონების მართვის, ბუნებრივი რესურსების და აგრარულ საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 118 03.12.2021
განკარგულება გ-117.pdf საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის არჩევა 117 03.12.2021
განკარგულება 22.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციების დაშლის შესახებ N 22 20.08.2021
განკარგულება 21.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სამცხე–ჯავახეთის რეგიონული ძიუდოს კლუბი“-ს, სამცხე-ჯავახეთისმხარეშიშემავალმუნიციპალიტეტებთან(ადიგენი, ასპინძა, ახალციხე, ბორჯომი, ნინოწმინდა) ერთად დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ N 21 28.07.2021
დადგენილება 12.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 12 27.07.2021 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/5224399/0/ge/pdf
დადგენილება 10.pdf .ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 29.06.21 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5203702
დადგენილება 11.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 11 29.06.21 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5203767?publication=0
განკარგულება 18.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ახალქალაქში, ჩარენცის ქ. #13-ში მდებარე უძრავი ქონებიდან (ს/კ.63.18.05.098), 6,5კვ.მ. ფართის მიწის ნაკვეთის, პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 18 29.06.21
განკარგულება 19.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ახალქალაქის ჩარენცის ქ.#13 -ში მდებარე შენობის პირველ სართულზე მდებარე 25,30კვ/მ ფართის, ს/კ 63.18.35.125, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, 2(ორი) წლის ვადით, მიცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 19 29.06.21