×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულება 5.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ გრანტის მიღების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 5 24.02.21
განკარგულება 4.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი ფრაქციის „ქართული ოცნება- აგრარები“ ცნობად მიღების შესახებ 4 05.02.21
განკარგულება 3.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი „ქართული ოცნება -მრეწველები“ ფრაქციის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღების შესახებ 3 05.02.21
განკარგულება 2.pdf ფრაქციის „ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი“ დაშლის შესახებ 2 05.02.21
განკარგულება 1.pdf . ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების , ჩარენცის ქ.#11-ში მდებარე შენობის მე-2 სართულის 3 ოთახის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით საქართველოს პარლამენტის ახალქალაქი -ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარი დეპუტატის - სამველ მანუკიანის ბიუროს ფუნქციონირებისთვის მიცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 1 05.02.21
დადგენილება 4.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

4 24.02.21 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5107661/0/ge/pdf
დადგენილება 3.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ 3 05.02.21 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5097029/0/ge/pdf
დადგენილება 2.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის 25 დეკემბრის # 19 დადგენილებაში ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილების შეტანის თაობაზე 2 05.02.21 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5097010/0/ge/pdf Область прикрепленных файлов
დადგენილება 1.pdf „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 დეკემბრის № 18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 1 05.02.21 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/5096959?publication=0
ბრძანება N 214.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს წევრების მიერ მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი 214 25.01.2021
დადგენილება 19.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცდების შესახებ N 19 25.12.2020 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5064081/0/ge/pdf
დადგენილება 18.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ N 18 25.12.2020 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/download/5064550/0/ge/pdf