×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
დადგენილება 11.pdf 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 11 31.07.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4952652?publication=0
განკარგულება და დანართი N12 14.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებში ცვლილებების შეტანის შესახებ N 12 14 30.06.2020
განკარგულება N 10 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალური საკითხთა, კულტურის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის შემადგენლობაში ცვლილელების შეტანის შესახებ N 10 14 27.05.2020
განკარგულება N 9 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილელების ცნობად მიღების შესახებ N 9 14 27.05.2020
განკარგულება N 8 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის აღვან აბაჯიანის უფლებამოსილების ცნობის შესახებ N 8 14 27.05.2020
დადგენილება N9.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ N 9 30.06.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4908318?publication=0
დადგენილება N8.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ “ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 22 იანვრის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე N 8 30.06.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4908306?publication=0
დადგენილება N7.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ N 7 27.05.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4880265?publication=0
დადგენილება N6.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გოგაშენის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის- სოფელ ჭაჭკარის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ N 6 27.05.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4880151?publication=0
დადგენილება N10 (1).pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 დეკემბრის № 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 10 (1) 30.06.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4908360?publication=0
განკარგულება N 11 14.pdf საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის (ფიზიკური პირების) და იურიდიული პირების დასუფთავების მოსაკრებლისგან გათავისუფლების შესახებ N 11 14 28.05.2020
დადგენილება 5.pdf 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 28.04.2020 05 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4858045?publication=0