×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

სახელი აღწერა დოკუმენტის ნომერი თარიღი ლინკი
განკარგულება 7 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების შეფასების შესახებ 7 14 28.04.2020
განკარგულება 4 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ოთარ ერანოსიანის უფლებამოსილებების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 4 14 28.04.2020
განკარგულება 6 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი „აყვავებული ახალქალაქი“ ფრაქციის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღების შესახებ 6 14 28.04.2020
განკარგულება 5 14.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ ფრაქციის შემადგენლობაში შეტანილი ცვლილების ცნობად მიღების შესახებ 5 14 28.04.2020
განკარგულება 314.pdf საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების დამტკიცების შესახებ 314 26.03.2020
დადგენილება 4.pdf 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 04 26.03.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4836094?publication=0
დადგენილება 2.pdf

2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

02 27.02.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4808578/0/ge/pdf
განკარგულება N2 14.pdf

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში 2020 წ. საქართველოს რეგიონებში მთის ფონდის მიერ დასაფინანსებელი საპროექტო წინადადებები

2 14 27.02.2020
დადგენილება 3.pdf

მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ

03 27.02.2020 https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4809227/0/ge/pdf
დადგენილება 20.pdf 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე 20 12.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4702858?publication=0
დადგენილება 21.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენის, კუმურდოს, ხავეთის, აფნიასა და დაბნიას ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის – განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 21 12.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4703217?publication=0
დადგენილება 23.pdf ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფნიის განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 23 26.11.2019 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4709723?publication=0