×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2021-01-27 05:15:23 / ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის „ საბავშვო ბაღების გაერთიანება“ აცხადებს ვაკანსიას შემდეგ ვაკანტურ ადგილზე:

 • სოფ. ხულგუმოს საბავშვო ბაღი

 1. მენეჯერი

 2. აღმზრდელის 4 ადგილი

 3. აღმზრდელის დახმარეს 2 ადგილი

 4. ქართ. ენის მასწავლებელი

 5. მედდა

 6. მზარეული

 7. დარაჯი-მნე

 8. დამლაგებელი

 

 • სოფ. სულდის საბავშვო ბაღი

 1. მენეჯერი

 2. აღმზრდელის 2 ადგილი

 3. აღმზრდელის დახმარე

 4. ქართ. ენის მასწავლებელი

 5. მზარეული

 6. მედდა

 7. დამლაგებელი

 8. დარაჯი-მნე

 

 • სოფ. კოჩიოს საბავშვო ბაღი

 1. მენეჯერი

 2. აღმზრდელის 4 ადგილი

 3. აღმზრდელის დახმარეს 2 ადგილი

 4. ქართ. ენის მასწავლებელი

 5. მზარეული

 6. მედდა

 7. დამლაგებელი

 8. დარაჯი-მნე

 

საჭირო დოკუმენტაცია: 

1. განცხადება

2. დიპლომი

3. პირადობის მოწმობა

4. CV

ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტები წარადგინეთ ქ.ახალქალაქის ჩარენცის ქ. #11, ტელ: +995 597 79 19 00 ან საბავშვო „ბაღების გაერთიანებას“.

დოკუმენტების მიღების ბოლო ვადა  08․ 02. 2021 წ.