×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-11-26 17:07:50 /

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მიღებულ იქნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მოწოდებული სქრინინგის განხცადება, შპს „აისი“-ს მიერ 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესი“-ს (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2), 35 კვ. ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე.
აღნიშნული განცხადება მოიცავს ჰესის მშენებლობისთვის სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების საწარმოსა და ნავთობპროდუქტების საცავის (რეზერვუარის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს.

 

სკრინინგის ანგარიში

სკრინინგის განცხადება