×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-09-17 12:20:51 /

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მიღებულ იქნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მოწოდებული სქრინინგის განხცადება, შპს „აისი“-ს მიერ 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესი“-ს (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2), 35 კვ. ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე. აღნიშნული განცხადება მოიცავს ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2 ჰესის პროექტის ფარგლებში ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას, კერძოდ კი ფოლადის სადაწნეო მილსადენის შეცვლას არმირებული მინაბოჭკოვანი მილსადენით. 

ზემოაღნიშნული სკრინინგის განცხადება, მოთხოვნისამებრ განთავსდა საინფორმაციო დაფაზე (ოფიციალურ ვებ-გვერზე). 

 

სკრინინგის ანგარიში 1

სკრინინგის განცხადება 1

წერილი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტორს