×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2020-12-18 15:54:47 /

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მიღებულ იქნა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მოწოდებული სქრინინგის განხცადება, შპს „აისი“-ს მიერ 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესი“-ს (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2), 35 კვ. ქვესადგურის და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე.
აღნიშნული განცხადება მოიცავს ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების ( 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის 1085 მ სიგრძის მონაკვეთზე საჰაერო ხაზის მიწისქვეშა საკაბელო ხაზით ჩანაცვლება).

სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს  

სკრინინგის გადაწყვეტილება შპს „აისი“ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება