×

შრიფტის ზომა

სტრიქონებს შორის მანძილი

კონტრასტი

ამბები

2021-03-25 07:30:28 / ღონისძიება მიძღვნილი წყლის რესურსების საერთაშორისო დღისადმი

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ მომსახურების
ცენტრმა, «CLEAN UP GEORGIA» პროგრამის ფარგლებში მიიღო
საჭირო მასალები (ხელთათმანები, ჩანთები) წყლის რესურსების
საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების
განსახორციელებლად. ცენტრის თანამშრომლებმა მაქსიმალურად
გაწმინდეს ახალქალაქის მდინარეები. “სუფთათ შევინარჩუნოთ
კაცობრიობისთვის სასიცოცხლო ყველაზე მნიშვნელოვანი
კომპონენტი - წყალი, რომელიც 21-ე საუკუნეში საკვანძო

კაცობრიობის ერთ-ერთი გამოწვევა მსოფლიოში გადარჩენისთვის„.